Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 11.9.2020
Zveřejnit do: 22.9.2020
Oblast: Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
Původce: Obec Křižínkov

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Křižínkov 21.9.2020

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva obce Křižínkov, které se koná dne 21.9.2020 ve 18,30 hod. v  kanceláři  OÚ  Křižínkov.                                              Program:   1)    Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)2)    Zpráva starosty3)    Smlouva o příspěvku na obchod 4)    Smlouva o dotacích rozvoje venkova5)    Smlouva o budoucí smlouvěo zřízení služebnosti 6)    Zpráva o stavu přípravy projektu vodovodu7)    Žádost myslivců o příspěvek na ples8)    Různé9)    Diskuze a závěr

Připojené dokumenty: