Novodobá historie


  • V roce 1997-2000 provedena generální oprava staré hospody včetně sálu. Přístavba obecního úřadu, nové sociální zařízení, rozšíření sálu. Budova dostala novou fasádu a vybudovala se venkovní terasa, která slouží jako letní zahrádka hospody. Při opravě se také opravila přilehlá stará stodůlka, která zatím slouží jako sklad pro obec.
  • V roce 2001 byla obec plynofikovaná, společně s obcemi Katov, Kuřimská Nová Ves a Kuřimské Jestřabí. Celkové náklady cca 12 milionů Kč.
  • V roce 2003 obec prodala parcely na tři stavební místa v horní části obce a odkoupila pozemky od soukromníků na vybudování obecní cesty a k budoucímu rozšíření stavebních míst.
  • V roce 2004 byla instalována zrcadla v nepřehledných zatáčkách na silnici 3. třídy, procházející obcí.
  • V roce 2005 obec prodloužila veřejné osvětlení k vlakové zastávce Níhov (90 000,-). Dále s pomocí Jihomoravského kraje, který přispěl dotací 120 000,- na opravu a rozšíření místního rozhlasu. Obec investovala částku 80 000,-. Celkem tedy stála rekonstrukce místního rozhlasu 200 000,-.
  • V roce 2006 opět s pomocí dotace Jihomoravského kraje 133 000,- bylo postaveno dětské hřiště s prolézačkami a houpačkami a nohejbalové hřiště. Obec přispěla na veřejnou zeleň částkou 90 000,-. Po 50 letech byl také odbahněn obecní rybník a celková oprava hráze, stavidla a přepadu. K financování byly použity dotace od Evropské unie (80 %), Fond životního prostředí (10 %), obec Křižínkov (10 %). Ke konci roku bylo dle zákona provedeno nové označení obecních komunikací dopravními značkami. Sbor dobrovolných hasičů v Křižínkově dostal od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 30 000,-, který za tuto částku opravil hasičské vozidlo Avia A-30 a zakoupil vybavení pro zásahovou jednotku. K novostavbám v obci byly vybudovány elektrické přípojky a přeložka sloupů elektrického vedení v blízkosti místní komunikace, aby byla zajištěna průjezdnost pro vozidla svozu komunálního odpadu.
  • V roce 2007 proběhla úprava veřejného prostranství na návsi a před obecním domem.
  • V letech 2015-2016 byla v obci vybudována splašková kanalizace, která ústí do nové čistírny odpadních vod v Katově, na jejíž stavbě se obec Křižínkov podílela.